ANBI

EHBO vereniging EGMOND voldoet aan de eisen van een ANBI instelling.
 
PUBLICATIE: i.v.m. ANBI instelling
EHBO VERENIGING EGMOND
Fiscaal nummer:8163.68.478
Herenweg 66F, 1935 AG Egmond Binnen
Doel:
De verenigingstelt zich ten doel: Te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen
van ongevallen en het verlenen van verantwoorde morele en lichamelijke eerste hulp bij
ongevallen, zulks in de meest ruime zin.
Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij
door samenwerking, met soortgelijke verenigingen of instanties door:
1. Het organiseren van cursussen EHBO en ongevalpreventie.
2. Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde EHBO-ers
3. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.
4. Desgevraagd aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten ter preventie van
    ongevallen en verlenen van Eerste hulp bij ongevallen indien nodig.
De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding.
De (bestuurs)leden en instructeurs krijgen gemaakte onkosten vergoed.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De vereniging draagt er zorg voor dat de doelstellingen naar beste vermogen worden uitgevoerd.
De uitvoering geschied door de bestuursleden, door leden van de vereniging en door leden,
die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet, met een speciale functie,
die dienstbaar is aan de vereniging.
 
Bestuur:
Lida Baltus,              kaderinstructeur en bestuurslid           
John Liefting,           voorzitter.
Maartje Brink,           secretaris                                                
Anouk Molenaar,     penningmeester:                                  
Caroline Boom,       kaderinstructeur en bestuurslid,          
Assistentie bij evenementen: Egmond op zijn Kop, Voetbaltoernooien, Hoeverdorpsfeest, Rommelmarkt.
Inkomsten 2012/2013:    €   7.616,27             Uitgaven 2012/2013:  €    4.527,22
Inkomsten 2013/2014     €   7.468,51             Uitgaven 2013/2014   €    4.494,14
Inkomsten 2014/2015     €   5.172,97             Uitgaven 2014/2015:  €    9.507,23
Inkomsten 2015/2016     €   5.171,53             Uitgaven 2015/2016:  €    4.506,10
Inkomsten 2016/2017     €   5.800,77             Uitgaven 2016/2017:  €    7.426,13
Inkomsten 2017/2018     €  12.674,82            Uitgaven 2017/2018   €  14.883,27
 
 
 
Jaarverslag Seizoen 2017 – 2018:
 
Herhalingslessen
In twee groepen zijn de lessen verzorgd door Caroline en Lida. De eerste groep is gestart in september 2017 en na de gezamenlijk lesavond, nieuwjaarsreceptie in januari 2018 starte ook de tweede groep met hun herhalingslessen.
Beginners cursisten:
In september 2017 heeft de vereniging een beginnerscursus georgansieerd. In drie zaterdagen leerden 12 cursisten hun vaardigheden en sloten de cursus af met een examen en hebben allemaal het diploma EHBO, Inclusief  Reanimatie en AED behaald.
Donateursactie
De donateursactie in Egmond Binnen en Egmond a/d Hoef was opnieuw succesvol. € 3625 - werd gedoneerd. Ook nu weer waren Riet en Herman Druijven weer heel belangrijk voor onze vereniging. Hartelijk dank daarvoor. Fijn was dat Multicopy ook dit jaar weer de kosten van het drukwerk voor haar rekening nam.
Evenementenlopen 2017 – 2018
Ook dit jaar hebben leden van de vereniging verschillende grote en kleine evenementen gelopen, te weten:

  • Midwinterduinloop december 2017
  • Deel Hoeftoernooi januari 2018 (Zeevogels) Egmond aan den Hoef
  • Stamppotloop op  maart 2018 in Egmond-Binnen
  • Hoeverdorpsfeest in juni 2018
  • Rommelmarkt juli 2018 Eensgezindheid in Egmond-Binnen
  • Egmond op z'n kop augustus 2018 in Egmond-Binnen

 
De coördinatie was ook nu weer in handen van Jan-Eric Boom, met assistentie van enkele andere leden. Natuurlijk alle ‘evenementenlopers’: hartelijk dank voor jullie tijd en inzet. 
 
Jeugd-EHBO op scholen
Samen met de Egmondse Reddingsbrigade en Het Rode Kruis heeft de vereniging EHBO lessen gegeven in groep 8 van een aantal Egmondse basisscholen. Ook nu weer zijn de lessen verzorgd door vrijwilligers van onze vereniging, te weten: Caroline, Piet, Riet en Annelies. Heel veel dank.
 
Mutaties ledenbestand 2017- 2018
Ee ndrietal leden zijn gestopt bij onze vereniging. Maar door de beginnerscursus zijn er 5 nieuwe leden bijgekomen en blijven we een bloeiende vereniging met ruim 40 leden.
 
Maartje Brink
Secretaris EHBO-Egmond