ANBI

PUBLICATIE: i.v.m. ANBI instelling
EHBO VERENIGING EGMOND
Fiscaal nummer:8163.68.478
ehboegmondbinnen@outlook.com

Doel:
De vereniging stelt zich ten doel: Te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde morele en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.
 
Beleidsplan:
Om het doel te bereiken zijn speerpunten opgesteld in het beleidsplan, welke hieronder worden toegelicht:
1. Het organiseren van cursussen EHBO en ongevalpreventie volgens de normen van het oranje kruis
De vereniging organiseert één keer per twee jaar, mits voldoende deelnemers, een EHBO-cursus.
2. Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde EHBO-ers en burgerhulpverleners
De vereniging organiseert voor haar leden een keer per jaar een herhalingscursus waarbij de leden verdeeld worden in twee groepen. Groep 1 start in september en groep 2 in januari. Het seizoen wordt altijd gezamenlijk afgesloten met een algemene ledenvergadering in maart.
3. Het beschikbaar stellen en aanvullen van EHBO-verbandposten in de dorpskernen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef.
Binnen de dorpskernen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef zijn drie verbandposten aanwezig, waar eerste hulp verleend kan worden mits de vrijwilligers thuis zijn.
4. Desgevraagd aanwezig zijn bij diverse evenementen en activiteiten in de dorpskernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee ter preventie van ongevallen en verlenen van Eerste hulp bij ongevallen indien nodig.
Jaarlijks terugkerende evenementen zijn Egmond op z’n Kop, Hoeverdorpsfeest, Koningsdagspelen, muziekactiviteiten, rommelmarkt, avondvierdaagse, voetbaltoernooien en andere sportevenementen.
5. en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn
6. Financieel gezond zijn
Inkomsten komen vanuit de contributie vanuit de leden, jaarlijkse donateursacties en eenmalige donaties. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur, wanneer er uitgaven van ≥ €2270,- verwacht worden, worden deze eerst voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
 
 
 
Bestuur:
Lida Pepping
             voorzitter          
Maartje Brink            secretaris                                                
Anouk Molenaar       penningmeester:                                  
Caroline Boom         kaderinstructeur

De (bestuurs)leden ontvangen géén vrijwilligersvergoeding.
De (bestuurs)leden en instructeurs krijgen gemaakte onkosten vergoed.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De vereniging draagt er zorg voor dat de doelstellingen naar beste vermogen worden uitgevoerd.
De uitvoering geschied door de bestuursleden, door leden van de vereniging en door leden,
die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet, met een speciale functie,
die dienstbaar is aan de vereniging.
 
Financiën
Inkomsten 2012/2013:              € 7.616,27        Uitgaven 2012/2013:                € 4.527,22
Inkomsten 2013/2014:               € 7.468,51         Uitgaven 2013/2014                  € 4.494,14
Inkomsten 2014/2015:               € 5.172,97         Uitgaven 2014/2015:                € 9.507,23
Inkomsten 2015/2016:               € 5.171,53        Uitgaven 2015/2016:                 € 4.506,10
Inkomsten 2016/2017:               € 5.800,77         Uitgaven 2016/2017:                 € 7.426,13
Inkomsten 2017/2018:               € 12.674,82       Uitgaven 2017/2018:                € 14.883,27
Inkomsten 2018/2019:               € 5.892,72        Uitgaven 2018/2019:                € 5.105,19
Inkomsten 2019/2020:              € 4.884,25        Uitgaven 2019/2020:                 € 3.877,04
Inkomsten 2020/2021:              €10.911,83       Uitgaven 2020/2021:                 € 6.769,88
 
Balans:
Kasvermeerdering van €4.141,95 in het seizoen 2020/2021.
 
Baten en lasten:

Inkomsten

Uitgaven

Contributie herh.

€874,00

Verzekeringen

€162,59

Donateurs

€4960,00

Onk.Herhalingsles

€297,50

Kruisposten

€5000,00

Onk.Docenten

€289,90

Rente

€2,83

Jaarvergadering

€118,50

Div. inkomsten

€75,00

Kruisposten

€5000,00

 

 

Abonnem.contributie

€470,05

 

 

Onk.secretariaat

€75,00

 

 

Bankkosten

€137,61

 

 

Divesen onk.

€141,05

 

 

Onk.Donateursactie

€77,68

TOTAAL

€10911,83

TOTAAL

6769,88

 

 

 

 

Inkomsten seiz 20/21: +€ 4141,95

 
Toelichting
Afgelopen seizoen zijn er als gevolg van de coronapandemie minder uitgaven geweest in de herhalingslessen, omdat die helaas grotendeels niet door konden gaan. Wanneer de coronapandemie voorbij is zijn wij voornemens de EHBO tassen te vernieuwen en een nieuwe AED aan te schaffen ten behoeve van eerste hulpverlening.
Jaarverslag seizoen 2020-2021                                  Egmond-Binnen, 6 maart 2022
Herhalingslessen
Het gehele seizoen was er sprake van de coronapandemie. Hierdoor werden de herhalingslessen van groep 1 op aangepaste wijze gegeven. Er werd rekening gehouden met 1,5 afstand en de op dat moment geldende maatregelen. Het programma werd ingekort om in elk geval de belangrijkste onderdelen; casus op afstand, theorie en spel en de reanimatie te kunnen herhalen. Helaas konden de herhalingslessen van groep 2 niet doorgaan als gevolg van de lockdown op dat moment. In verband met de uitzonderlijke situatie rondom de coronapandemie werden alle EHBO diploma’s dit seizoen verlengd. Caroline, bedankt voor de fijne lesavonden.
Donateursactie
De donateursactie in de Egmonden was wederom succesvol. Ook dit jaar waren Riet en Herman Druijven heel belangrijk voor het welslagen van deze actie. Riet en Herman, bedankt!
Beginnerscursus
Er heeft dit seizoen geen beginnerscursus plaatsgevonden.
Evenementen 2020 – 2021
Als gevolg van de coronapandemie hebben er dit seizoen bijna geen evenementen plaatsgevonden waar wij als EHBO vereniging onze medewerking hebben verleend.
Het evenement dat wel heeft plaatsgevonden is de grijze markt van Egmond op z’n kop op 6 augustus 2021 waar Caroline Boom als EHBO’er aanwezig was.
Jeugd-EHBO op scholen
Vanwege de coronapandemie en het ontbreken van voldoende tijd in groep 8 worden er helaas geen jeugd-EHBO lessen meer gegeven.
Mutaties ledenbestand 2020- 2021
Dit jaar zijn er geen veranderingen geweest in het ledenbestand.